Trưởng khoa sáng lập - Khoa Y - Đại học Tân Tạo

Dr Ciro GargiuloGS. BS. Thạch Nguyễn, Trưởng Khoa sáng lập - Khoa Y Đại học Tân Tạo

GS. BS. Thạch Nguyễn hiện là Giám đốc khoa tim tại St Mary Medical Center, Hobart Indiana, Hoa Kỳ. Giám đốc nghiên cứu tim mạch của bệnh viện Methodist, Merrillville Indiana, Hoa Kỳ, Đồng chủ tịch, Ủy ban Quốc Tế, Hội Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kỳ.

Ông là Phó Giáo Sư Y Khoa tại Đại học Indiana và là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Y Khoa Nam Kinh.
Ông là Phó Tổng biên tập của Tạp chí Tim mạch Lão Khoa (Geriatric Cardiology), Bắc Kinh, Trung Quốc, Cố vấn Biên tập cho Tạp chí Tim Mạch Can Thiệp (Interventional Cardiology), Wiley-Liss, Hoboken, New Jersey, Hoa Kỳ và Tạp chí Y Học Trung Quốc, Bắc Kinh - Trung Quốc. Ông là cũng là Giáo Sư Danh Dự của Đại học Y Hà Nội; Bệnh Viện Quân Đội Trung Ương 301; Bệnh Viện Hữu Nghị, Bệnh viện Chaoyang; Đại học Y Khoa Thủ đô, Bắc Kinh; Trung tâm y học Nam Kinh, Nam Kinh, Trung Quốc.

Ông là Biên tập chính và tác giả của cuốn sách Quản lý Các Vấn Đề Tim Mạch Phức Tạp (Xuất bản lần 4, 2016, Wiley Blackwell, NJ), Thực Hành Tim Mạch Thực Chứng: Phương pháp tiếp cận thế kỷ 21 (năm 2009 do Nhà xuất bản Y Học Nhân Dân, Connecticut, Hoa Kỳ xuất bản) và Sổ tay thực hành tim mạch can thiệp tiên tiến (Xuất bản lần 5, 2017 Wiley Blackwell ) (đã nhiều lần là cuốn sách về tim mạch can thiệp bán chạy nhất tại các hiệu sách Barnes và Noble).
Các nghiên cứu của ông bao gồm kỹ thuật mới trong tim mạch can thiệp, áp dụng phù hợp vào kỹ thuật và thực hành tim mạch lâm sàng và các phát triển mới trong liệu pháp kháng tiểu cầu và tăng áp lực động mạch phổi.