Chương trình làm việc của đoàn giảng viên Hoa Kỳ vào tháng 10/2016 tại TTU

 SATURDAY October 8th

Rehearsal of presentations at the Vietnam Heart Association meeting.

(Thực tập thuyết trình tại Đại hội tim mạch học toàn quốc Lần thứ 15)

By/Hướng dẫn: Bill Kable, Chicago USA

Time/Thời gian: afternoon

Place/Địa điểm: To be announced later

SUNDAY October 9th Morning

Rehearsal of presentations at the Vietnam Heart Association meeting.

(Thực tập thuyết trình tại Đại hội tim mạch học toàn quốc Lần thứ 15)

By Bill Kable, Chicago USA

Time: morning

Place: My Dinh Convention Center (Trung tâm hội nghị Mỹ Đình)

SUNDAY October 9th Afternoon

Students Forum of Scientific Researchfrom Vietnamese Medical Universities at the Vietnam Heart Association meeting.(Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học của các trường y khoa Việt Nam tại Đại hội tim mạch học toàn quốc lần thứ 15)

Presentations of TTU students (Thuyết trình của sinh viên TTU)

Time: 13:00PM to 15:30PM

Place: Long Bien, 307 Left

My Dinh Convention Center, Hanoi Vietnam (Trung tâm hội nghị Mỹ Đình tại Hà Nội)

By: 11 students of TTU (2nd year)

TUESDAY October 10th

8:00AMArrival at Tan San Nhat airport from Hanoi Thach Nguyen (Methodist Hospital, Merrillville IN), Kenneth Rosenfield, (Harvard Medical School, Boston), Kwan Lee, (Tucson, U of Arizona), Faisal Latif (U of Oklahoma, OKC. OK), Anthony Nguyen (Dong A University, Busan, Korea) Bill Kable (Chicago IL)

Team 1. Go to Thong Nhat hospital to do angioplasty and stenting (Thực tập thông mạch tim và stent động mạch tại bệnh viện Thống Nhất)

2 persons: Kwan Lee, (Tucson, U of Arizona), Faisal Latif (U of Oklahoma, OKC. OK),

Time: 9:00AM to 1:00PM

Team 1. Go to TTU (Long An campus)

4 persons: Thach Nguyen (Methodist Hospital, Merrillville IN), Kenneth Roseníỉeld, (Harvard Medical School, Boston), Anthony Nguyen (Dong A University, Busan, Korea) Bill Kable (Chicago IL)

10:00-10:30AM. How to Study Medicine in the US (Nghiên cứu Y khoa tại Hoa Kỳ)

Kenneth Rosenfield MD

Professor of Medicine, Harvard Medical School (Giáo sư Y khoa, Đại học y Khoa Harvard)

Audience (Đối tượng): First Year medical students

10:30-11:00AM. How to Study the American way (Nghiên cứu theo phương pháp của Hoa Kỳ)

Anthony Nguyen

Dong A University Medical Center, Busan Korea Audience: First Year medical students

11:00AM-12:00PM Interview of students who apply for clerkship in the (Phỏng vấn sinh viên có nguyện vọng tham gia thực tập tại Hoa Kỳ)

US

Kenneth Rosenfield MD

Thach Nguyen MD

Bill Kable MS

Anthony Nguyen BS

2nd year medical students

12:00PM Lunch

1:00PM Leaving for Thong Nhat hospital

2:30PM Lectures for TTU students doing clerkship at Thong Nhat hospital

2:30-3:00PM. How to Study Medicine in the US (Nghiên cứu Y khoa tại Hoa Kỳ)

Kenneth Rosenfield MD

Professor of Medicine, Harvard Medical School

Audience: third Year medical students

2:30PM -5:00PM

Rehearsal of presentations of 10 TTU students at the Great Wall International Conference on Cardiology. (Thực tập thuyết trình cho 10 sinh viên khoa Y tham gia Hội nghị tim mạch quốc tế tại Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc)

Faisal Latif and Kwan Lee MD

WEDNESDAY October 12th Shanghai

2:30AM 12 TTU students will leave VN for Shanghai China on the same plane with the US faculty team China Eastern Airlines 282

7:05AM Arrival in Pudong airport (PVG)

Leaving the airport for Downtown Shanghai

9:30AM Arrival at the Tenth People Hospital in Shanghai

http://med.tongji.edu.cn/english/article.asp?article id=6217&category id=2096&r oot id=2086

10:00AM Visit of the hospital (ICU, Cardiac units, Cardiac Surgery, etc)

11:00AM Lecture by the US team to the staff of the Tenth People Hospital

12:00PM Lunch

12:30PM Back to the airport

2:25PM Flight to Beijing (PEK) on China Eastern 272

4: 5 0PM Arrival in PEK

Hotel for the US team: Intercontinental and Pangu Seven Star Hotel http: //www.panguhotel .com/en/about.html

Hotel for the TTU students: China Convention Center Grand Hotel

http://www.cnccchina.com/en/hotel/default.aspx

 

THURSDAY October 13th Beijing

8:30AM-10:00AM ROOM 201 12 TTU students will present their research works at the Great Wall International Congress of Cardiology (China National Convention Center, Beijing)
10:00AM to evening: Sightseeing

FRIDAY October 14th

8:30AM: opening ceremony

3:00PM: Lecture of the Central Liberation Army Hospital (301) (optional for TTU students)

SATURDAY October 15th

8:30AM- 5:00pm Attend conference

SUNDAY October 15th

Return to Vietnam