TTU đình chỉ chức vụ Trưởng Khoa Y đối với ông Bùi Duy Tâm

Ngày 22/9/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Tân Tạo (TTU) đã quyết định đình chỉ chức vụ trưởng Khoa Y của Đại học Tân Tạo đối với Giáo sư Bùi Duy Tâm do đã có vi phạm quy chế của Đại học Tân Tạo và đạo đức của người thầy giáo. Cùng với quyết định đình chỉ, TTU cũng chấm dứt mọi quyền lợi của ông Bùi Duy Tâm kể từ ngày 22/9/2016 

Các công việc quản lý và điều hành hiện tại của Khoa Y Đại học Tân Tạo sẽ do 2 Phó trưởng Khoa GS. Phạm Hùng Vân và GS. Thạch Nguyễn phụ trách.

B.TT