med.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Sinh viên Khoa Y thuyết trình
When:
01.12.2014 - 01.12.2014
Where:
Hội trường TTU -
Category:
Sinh Viên

Description

BS. Gianluca Rigatelli và BS. Thạch Nguyễn phân công sinh viên khoa y trình bày về các chủ đề: 1. Những bệnh gây ra bởi chuyển hóa sinh hóa bất thường) 2. Việc điều trị bệnh gây ra bởi sự bất thường về mặt sinh hóa 3. Bệnh bẩm sinh do chuyển hóa sinh hóa bất thường như các bất thường trao đổi chất không đặc hiệu (ví dụ, tình trạng đường huyết thấp, tình trạng nhiễm toan trao đổi chất, tình trạng amoniac máu cao)

Venue

Venue:
Hội trường TTU

Description

Sorry, no description available