med.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Chỉ định và kỹ thuật điều trị tắc phần phụ tâm nhĩ trái
When:
15.10.2014 - 15.10.2014
Where:
Hội trường TTU -
Category:
Sinh Viên

Description

Người trình bày: Bác sĩ Michael Nguyen 

Phó giáo sư Y khoa

Giám đốc phòng thí nghiệm đặt ống thông tim Bệnh viện Fremantle, Úc (Cardiac Catheterization Laboratory Fremantle Hospital Australia)

 Bác sĩ Michael Nguyen sẽ trình bày về các đề tài sau:

1.  Facts And Controversies In The Renal Denervation For Refractory Hypertension

2.  Indications and techniques of Left atrial appendage occlusion

3.  Current status of Bio absorbable stents

 

Venue

Venue:
Hội trường TTU

Description

Sorry, no description available