med.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Thông động mạch vành bị tắc : Cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận
When:
14.10.2014 - 15.10.2014
Where:
Hội trường TTU -
Category:
Sinh Viên

Description

Người trình bày: Bác sĩ Faisal Latiff


Phó giáo sư Y khoa, Khoa tim mạch, Trường Đại học thuộc trung tâm khoa học y tế Oklahoma (Cardiovascular Section University of Oklahoma Health Sciences Center)

Giám đốc phòng thí nghiệm đặt ống thông tim (Director, Cardiac Catheterization Laboratory), Trung tâm Y tế VA, Trường đại học thuộc trung tâm khoa học y tế Oklahoma, OKC

 Bác sĩ Faisal Latiff trình bày về các chủ đề:

1.  Treatment of Critical Limb Ischemia: New Technologies including Drug-eluting Stents and Drug-eluting balloons.

2.  Revascularization of Coronary Chronic Total Occlusions: Rationale & Approach.

Venue

Venue:
Hội trường TTU

Description

Sorry, no description available