med.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Cách viết bài báo khoa học
When:
14.10.2014 - 15.10.2014
Where:
Hội trường TTU -
Category:
Sinh Viên

Description

Người trình bày:Bác sĩ Thạch Nguyễn

Giám đốc khoa tim, Trung tâm y tế St Mary, Hobart, Hoa Kỳ.

Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Nam Kinh, Nam Kinh, Trung Quốc

Thành viên Hội đồng Quản trị và đồng Chủ tịch Ủy ban quốc tế, Hiệp hội Tim mạch & Can thiệp của Mỹ (the International Committee of the American Society of Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), Washington DC, USA)

Bác sĩ Thạch Nguyễn sẽ trình bày về 2 chủ đề:

1.  How to write a strong article or research paper

2.  The new standard and future treatment of percutaneous coronary intervention of patient with acute myocardial infarction

Venue

Venue:
Hội trường TTU

Description

Sorry, no description available