med.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Tư duy phản biện trong lĩnh vực tim mạch
When:
10.06.2014 - 10.06.2014
Where:
Hội trường TTU -
Category:
Hội thảo

Description

Người trình bày: Bác sĩ Thạch Nguyễn

Giám đốc khoa tim, Trung tâm y tế St Mary, Hobart, Hoa Kỳ.

Thành viên Hội đồng quản trị, SCAI, WDC

Venue

Venue:
Hội trường TTU

Description

Sorry, no description available