med.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Tim mạch can thiệp là gì?
When:
10.06.2014 - 10.06.2014
Where:
Hội trường TTU -
Category:
Hội thảo

Description

Người trình bày: Simon Eccleshall

Chuyên gia tư vấn về tim mạch can thiệp

Bệnh viên Đại học Norfolk & Norwich (Norfolk and Norwich University Hospital), Anh

Venue

Venue:
Hội trường TTU

Description

Sorry, no description available